Urazowe uszkodzenie mózgu

Urazowe uszkodzenie mózgu (TBI), zwane jest także nabytym uszkodzeniem mózgu, urazem głowy, lub uszkodzeniem mózgu - powoduje znaczną niepełnosprawności lub prowadzi do śmierci. Mówimy o nim wtedy gdy następuje nagły uraz głowy i zakłóca normalne funkcjonowanie mózgu. TBI może mieć głębokie fizyczne, psychiczne, poznawcze, emocjonalne i społeczne skutki.

Mężczyźni są około dwa razy częściej niż kobiety narażeni na urazowe uszkodzenie mózgu. Obok mężczyzn ggrupą wysokiego ryzyka są również niemowlęta i dzieci w wieku 0-4 lat oraz młodzież w wieku 15-19 lat. Najwyższy odsetek TBI ze skutkiem śmiertelnym występuje u starszych powyżej 75 roku życia.

Współczynnik śmiertelności wśród osób po urazie mózgu są największe u osób z ciężkimi obrażeniami. W pierwszym roku po TBI, pacjęci którzy przeżyli a niewyzdrowieli umierają najczęściej w wypadku różnego rodzaju powikłań - napadów, posocznicy, zapalenie płuc, przewodu pokarmowego.

Urazowe uszkodzenie mózgu - podział

TBI można podzielić ma obrażenia podstawowe i szkody wturne

Obrażenia podstawowe wywołane są przez siły mechaniczne i występują w momencie powstania szkody.

Wtórne szkody wywołane nie są mechanicznie. Mogą nastąpić ilka minut, godzin lub nawet dni po urazie. Mogą być wywołane przez obrzęk, krwawienie, zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe lub wiele innych czynników.


Warning: include_once(statlink1271851998CffFjh5Js4.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/isne/rehabilitacja.isne.pl/public_html/include/stopka.inc on line 1

Warning: include_once(): Failed opening 'statlink1271851998CffFjh5Js4.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/5.6/5.6.40-dh15/lib/php') in /home/klient.dhosting.pl/isne/rehabilitacja.isne.pl/public_html/include/stopka.inc on line 1

Fatal error: Call to undefined function statlink_show_links() in /home/klient.dhosting.pl/isne/rehabilitacja.isne.pl/public_html/include/stopka.inc on line 1