Oddziaływanie fizykoterapi

Działenie fizykoterapii na organizm - bodzcowanie

Zabiegi fizykoterapeutyczne odziaływuja na pobudliwość tkanek, wiec jest to zdolonosć oddziaływania na bodzce. Bodzicem moze byc stan środowiska zewnętrzengo lub wewnętrznego który może wpłynąć na poszczególne komórki w narzadach lub w calym organizmie.

Oraganizm ma zdolność reagowanie na bodzce, wiec odpowiedni bodziec o odpowiednim natęzeniu może działac leczniczo.

Bodzce mozna podzielic na dwie grupy:

  • oddziaływując na receptory
  • oddzialywując na cytoplazmę komórki

Do bodzców oddziaływujacych na receptory można zaliczyć takie bodzce które powodują powstanie wrażeń zmysłowych np energie swietlną, akutstyczną. Odziaływują one na raceptory takie jak: pręciki i czopki w siatkówce oraz komórki włoskowatne narzadu Cortiego.

Do podzców oddziaływujących na cytoplazme komórki należą bodzce termiczne mechaniczne, kinestetyczne, chemiczne, osmotyczne. Pobudzają one receptory takie jak: termoreceptory, mechanoreceptory, nocyceptory, chemorecptory, osmoreceptory. Niektóre bodzce działają w ten sposób ze powodują powstawanie i uwalnianie w organizmie określoncy zwiazków chemicznych np histaminy, prostaglandyny, bradykininy, serotoniny, serotoniny, acetolocholiny, adrenaliny.


Warning: include_once(statlink1271851998CffFjh5Js4.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/isne/rehabilitacja.isne.pl/public_html/include/stopka.inc on line 1

Warning: include_once(): Failed opening 'statlink1271851998CffFjh5Js4.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/5.6/5.6.40-dh15/lib/php') in /home/klient.dhosting.pl/isne/rehabilitacja.isne.pl/public_html/include/stopka.inc on line 1

Fatal error: Call to undefined function statlink_show_links() in /home/klient.dhosting.pl/isne/rehabilitacja.isne.pl/public_html/include/stopka.inc on line 1