Jakość opieki zdrowotnej

Jakość w opiece zdrowotnej z punktu widzenia pacjenta.

Specyfika usług medycznych nie pozwala na jednoznaczne zidentyfikowania ich, jakości. Istnieje duża różnorodność rozumienia i definiowania, jakości usług zdrowia. Dla pacjenta najważniejsza jest zgodność z wymogami dla zarządzającego, jakość techniczna i wyniki końcowe procesu zarządzania. Znaczenie, jakości zależy od subiektywnego postrzegania odbiorcy. Pacjenci i ich rodziny koncentrują się na wynikach leczenia oraz materialnych i niematerialnych elementach świadczeń. Dla pracowników służby zdrowia wysoka, jakość to rzetelnie realizowane zadania oraz usługa wykonana z aktualną profesjonalną wiedzą. W literaturze są dwa główne aspekty, jakości opieki zdrowotnej, 1 Jakość kliniczna 2 stopień spełniają oczekiwania konsumentów. Pacjenci zainteresowani są skutecznością pilnością i bezpieczeństwem procesu leczenia i opieki. W tym rozumieniu, jakość zależy od: kwalifikacji personelu medycznego, warunków, w jakich prowadzone są świadczenia medyczne, przebiegu stosowanych procedur, atmosfery, w jakiej odbywają się procedury od powroty do zdrowia lub jego poprawy po opuszczeniu placówki.

Usługi medyczne z perspektywy najważniejszego klienta uwzględniają:

 • Profesjonalizm kadry medycznej
 • Bezpieczeństwo pacjenta
 • Szybki dostęp do porady
 • Skuteczne leczenie prowadzone przez zaufanych specjalistów
 • Dostępność jasnych, zrozumiałych informacji
 • Udział w podejmowaniu decyzji związanych z leczeniem i opieką
 • Szacunek i zachowanie intymności w procesie diagnostyki i leczenia

Pacjent opiera ocenę, jakości usług na efekcie leczenia, skupia uwagę na elementach materialnych, dotychczasowych doświadczeniach i zachowaniu personelu. Należy pamiętać ż te czynniki nabiorą znaczenia, jeśli jakość techniczna osiągnie stan minimalny. Zadowolenie pacjentów z niemedycznych aspektów koreluje z właściwym rozumieniem otrzymanych informacji oraz lepszym podporządkowaniem się instrukcją lekarza, ma to nie mały wpływ na efekt leczenia. To podejście charakteryzuje się wrażliwością na potrzeby pacjenta.

WHO identyfikuje 7 głównych składników determinujących, jakość:

 • GODNOŚĆ PACJENTA prawo do bycia traktowanym, jako osoba w pełni tego słowa znaczeniu, uwzględniając szacunek, ochronę prawa, zachęcanie do zadawania pytań, zapewnieniu prywatności, intymności podczas badania iw trakcie leczenia.
 • AUTONOMIA I NIEZALEŻNOŚĆ prawo do informowania o chorobie i alternatywnych metodach leczenia, prawo do dyskusji o preferencjach i oczekiwaniach.
 • POUFONOŚĆ zachowanie pełnej tajemnicy lekarskiej, ochrona danych osobowych
 • DOTĘPNOŚĆ USŁUG natychmiastowa pomoc w nagłych przypadkach, a w przypadku zabiegów, konsultacji, porad ambulatoryjnych planowanych rozsądny czas oczekiwania.
 • DOSTĘPNOŚĆ do wsparcia socjalnego i psychologicznego
 • WARUNKI BYTOWE infrastruktura sprzyjająca świadczeniu usług medycznych
 • WYBÓR ŚWIADCZENIODAWCY USŁUG MEDYCZNYCH

Program na rzecz poprawy usług wskazuje na bezpieczeństwo, czyli unikanie obrażeń i powikłań u pacjentów. Pacjenci oceniają, jakość usług również na podstawie postawy personelu wobec pacjenta. Znaczenie ma również współpraca z rodziną pacjenta, czas przeznaczony na jednego chorego, życzliwość.

Pacjenci nie są profesjonalistami w dziedzinie medycyny, dlatego nie mogą formułować miarodajnych ocen w wielu kryteriach.

W nowych trendach wzrasta znacznie pacjenta i jego rodziny w aktywnym udziale w systemie opieki zdrowia. Pacjenci są integralną częścią procesu pomimo to ich głos często nie był obecny w dyskusji na temat poprawy usług. Zdania pacjentów są ignorowane a próby określania własnych oczekiwań daremne. Wynika to z nieświadomości wewnętrznych reguł funkcjonowania służby zdrowia, ograniczenie informacji.


Warning: include_once(statlink1271851998CffFjh5Js4.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/isne/rehabilitacja.isne.pl/public_html/include/stopka.inc on line 1

Warning: include_once(): Failed opening 'statlink1271851998CffFjh5Js4.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/5.6/5.6.40-dh15/lib/php') in /home/klient.dhosting.pl/isne/rehabilitacja.isne.pl/public_html/include/stopka.inc on line 1

Fatal error: Call to undefined function statlink_show_links() in /home/klient.dhosting.pl/isne/rehabilitacja.isne.pl/public_html/include/stopka.inc on line 1