ADHD

Nadpobudliwość psychoruchowa jest jedną z przyczyn niepowodzeń szkolnych dziecka i jego trudności wychowawczych. Dzieci z ADHD wyróżniają się w swoim otoczeniu kreatywnością, łatwością nawiązywania kontaktów a równiez często wysokim ilorazem inteligezcji. Jednak ich impulsywność czyni z nich często dzieci nielubiane i nieakceptowane.

Nalezy pamiętać że ADHD nie jest wynikiem złego wychowania, uposledzeniem umysłowym czy objawem jakiejś patologi. Nie jest również chorobą na którą mamy jakiś określony, sprawdzony lek. Jest to zaburzenie rozwojowe o charakterystycznych objawach.

Pochodzenie ADHD nie zostało dotychczas w pełni wyjaśnione. Badania podają kilka przyczyn choroby.

  • przewaga w układzie nerwowych procesów pobudzania nad procesami hamowania
  • różne czynniki uszkadzające centralny układ nerwowy
  • odziedziczona dyspozycja
  • w komórkach mózgu dochodzi do zakłócenia przebiegu procesów wytwarzania, przyswajania i u suwania określonych substancji
  • rozregulowanie funkcjonowanie układu neurobiologicznego

Nadpobudliwośc występuje się w wielu sferach m.in. sferze ruchowej, sferze poznawczej, sferze emocjonalnej.
Objawia się m.in:

  • wzmożona ekspansja ruchowa
  • często jest nadmiernie rozmowne
  • zaburzenia koncentracji uwagi
  • impulsywność
  • zna reguły, ale ma kłopoty z ich zastosowaniem


Warning: include_once(statlink1271851998CffFjh5Js4.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/isne/rehabilitacja.isne.pl/public_html/include/stopka.inc on line 1

Warning: include_once(): Failed opening 'statlink1271851998CffFjh5Js4.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/5.6/5.6.40-dh15/lib/php') in /home/klient.dhosting.pl/isne/rehabilitacja.isne.pl/public_html/include/stopka.inc on line 1

Fatal error: Call to undefined function statlink_show_links() in /home/klient.dhosting.pl/isne/rehabilitacja.isne.pl/public_html/include/stopka.inc on line 1